August 11, 2022

เกม Action Taimanin เกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์  แนว Action

เกมบนคอมพิวเตอร์  แนว Action อย่าง เกม Action Taimanin สำหรับวิธีการเล่นเกมนี้ คือ การโจมตี การใช้สกิลในการต่อสู้ ส่วนสกิลเสริม ผู้เล่นสามารถเลือกได้ทั้งหมด 3 สกิล เกมนี้ผู้เล่นไม่สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่ามุมมองการเล่นเกม ส่วนการเล่นเกมอื่นๆ ผู้เล่นสามารถเรียกผู้ช่วยมาช่วยในการต่อสู้ได้ ส่วนดันเจี้ยนของเกมนี้ จะเหมือนกับแนวเกมญี่ปุ่น จะมีกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติม อย่างเช่น กิจกรรม Daily …